aktualne komunikaty

Urząd miasta Kutno Organ prowadzący szkołę

Urząd Miasta Kutno


Roczny Plan Zajęć Dydaktycznych dla oddziałów I-VI w roku szkolnym 2013/2014

Roczny Plan Zajęć 14/15

 

Baseball w SP 1

Baseball w SP 1 

Filmy z uroczystości szkolnych

Youtube - Filmy z uroczystości szkolnych

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 na Facebooku

Facebook Rada Rodziców SP 1

aktualny jadłospis

Jadłospis

 

E dziennik - Librus

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Plan zajęć na rok szkolny 2014/2015

Opublikowany 2014/08/31

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że  został opbulikowany plan zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2014/2015 .  Dostępny jest pod adresem  http://sp1kutno.home.pl/Export/index.html oraz w  zakładce plan  zajęć .    

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat Dyrektora Szkoły

Opublikowany 2014/08/21

Szanowni Rodzice!

 

                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie, informuje, iż  w roku szkolnym 2014/2015  pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników mogą uzyskać:

* uczniowie klas II-III - kryterium dochodowe 539 zł netto na osobę w rodzinie,

* uczniowie klasy VI - kryterium dochodowe 539 zł netto na osobę w rodzinie,

* uczniowie klas II, III, VI - rodziny wielodzietne - bez kryterium dochodowego.

* uczniowie klas II-VI -  posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym ( uczniowie : słabo widzący, słabo słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tymz zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną   z niepełnosprawności jest wyżej wymieniona)  -   bez kryterium dochodowego.

        

Zainteresowanych rodziców proszę o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu pobrania wniosku.

Zasady udzielania pomocy :

  • Pomoc udzielana będzie na wniosek rodziców ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  • Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
  • Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz dowód zakupu podręczników.

 

Wniosek należy złożyć do dnia 8 września 2014 r. w sekretariacie szkoły.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno 

 

 


Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Opublikowany 2013/09/16

KOMUNIKAT 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI, że od dnia 12 września 2013r. (czwartek) obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Tekst procedury wraz z wzorami usprawiedliwień i zwolnień jest dostępny na stronie internetowej szkoły, u wychowawców klas i w sekretariacie. Jednocześnie informujemy, że na dotychczasowych zasadach wychowawcy klas będą usprawiedliwiać nieobecności lub zwalniać z zajęć dzieci do 20 września 2013r..

Usprawiedliwienie_nieobecnosci

Zwolnienie_z_czynnego_uczestnictwa_wf

Zwolnienie_z_obowiazkowych_zajec

Procedura usprawiedliwienia nieobecnosci uczniów i zwalniania ich z zajęc dydaktycznych.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »