aktualne komunikaty


Urząd miasta Kutno Organ prowadzący szkołę

Urząd Miasta Kutno


Roczny Plan Zajęć Dydaktycznych dla oddziałów I-VI w roku szkolnym 2014/15

Roczny Plan Zajęć 14/15

 

E dziennik - Librus

 

Baseball w SP 1

Baseball w SP 1 

Filmy z uroczystości szkolnych

Youtube - Filmy z uroczystości szkolnych

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 na Facebooku

Facebook Rada Rodziców SP 1

aktualny jadłospis

Jadłospis

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Opublikowany 2014/09/28

KOMUNIKAT 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI, że od dnia 12 września 2013r. (czwartek) obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Tekst procedury wraz z wzorami usprawiedliwień i zwolnień jest dostępny na stronie internetowej szkoły, u wychowawców klas i w sekretariacie.

Usprawiedliwienie_nieobecnosci

Zwolnienie_z_czynnego_uczestnictwa_wf

Zwolnienie_z_obowiazkowych_zajec

Procedura usprawiedliwienia nieobecnosci uczniów i zwalniania ich z zajęc dydaktycznych.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Opublikowany 2014/09/24

Data

 

Uwagi

01 września 2014r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

poniedziałek

16 września 2014r.

Zebrania z rodzicami

kl. IV – VI wtorek

17 września 2014r.

Zebrania z rodzicami

kl. 0 – III środa

14 października 2014r.

Dzień Edukacji Narodowej

wtorek
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych atr. 74 KN)

21 października 2014r.

Konsultacje rodziców z nauczycielami

kl. IV – VI wtorek

22 października 2014r

Konsultacje rodziców z nauczycielami

kl. I – III środa

01 listopada 2014r.

Wszystkich Świętych

sobota
(dzień ustawowo wolny od pracy)

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

e-Dzienniku Librus.

Opublikowany 2014/09/15

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że od 15 sierpnia do 31 października 2014 roku obowiązuje promocja (22 zł zamiast 25 zł – wpłata za pojedynczego Ucznia, 35 zł zamiast 38 zł za rodzeństwo) na aktywację dostępu rozszerzonego do kont w e-Dzienniku Librus.

WAŻNE! Promocja obejmuje wyłącznie aktywacje dokonane z wykorzystaniem mechanizmu elektronicznych LIST AKTYWACYJNYCH wypełnianych oraz przesyłanych przez szkołę poprzez e-Dziennik. Wpłaty, o których mowa, wnoszone są przez Rodziców podczas organizowanych przez szkołę zebrań. Prosze poinformować wychowawcę, iż do szkoły uczęszcza rodzeństwo i proszę podać imię , nazwisko oraz klasę. 

 

Wpłat można dokonać w dniu 16, 17 wrzesnia podczas zebrań u wychowawcy klasowego - proszę zazanczyć iz korzystam z promocji . 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat

Opublikowany 2014/09/04
Wpłaty za czesne w oddziale przedszkolnym przyjmowane są w pokoju 616 w godzinach od 7:00 do 14:00,a jeden dzień w miesiącu w godzinach od 11:00  do 17:00.
Terminy,w których wpłaty przyjmowane będą od godziny 11:00 do godziny 17:00:
 
m-c wrzesień -  11.09.2014 r.
m-c październik  -  09.10.2014 r.
m-c listopad -  13.11.2014 r.
m-c grudzień -  11.12.2014 r.
W wyżej wymienionych terminach będzie również możliwość uiszczenia opłaty za obiady w godzinach od 13:00 do 17:00 (pokój 616).
  Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat tj.zgodnie z umową do 15 każdego miesiąca.
 
Przeczytaj pozostałą część wpisu »